Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
 • Rekrutacja
 • Nowyprojekt1
 • Nowyprojekt2
 • Nowyprojekt3
 • O PROJEKCIE
 • WYKONAWCY PROJEKTU
 • OFERTA

 konferencja zatrudnienie wspomagane szans pracy dla osob z niepenosprawnoci intelektualn 6 20180328 1179633835Konferencja była podsumowaniem projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. Omówiono również dotychczasową i planowaną w przyszłości współpracę Centrum DZWONI w Głogowie z władzami powiatu, gminy miejskiej, jednostkami pomocy społecznej, oświaty, urzędem pracy i pracodawcami w procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Swoje prelekcje wygłosili Pani Grażyna Prusisz – kierownik Centrum DZWONI w Głogowe, Pani Małgorzata Gorący – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Pani Brygida Trubalska – koordynator projektu Centrum Dzwoni na lata 2017 – 2019, Pani Danuta Orzeszyna – Główny Specjalista z ramienia Departamentu Spraw Społecznych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Damian Piątek – z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, Pani Marta Greber – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie, Pani Anna Bożko – Dyrektor WTZ w Głogowie, koordynator projektu „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.

W konferencji uczestniczyło ponad 70 zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciele władz powiatu, jednostek pomocy społecznej, pracownicy projektu i liczne grono osób z niepełnosprawnością.


 

Pin It

ksika sposob na nud spotkanie w bibliotece 1 20180227 1680153095W miesiącu lutym rozpoczęliśmy cykl spotkań w bibliotece. Spotkania pod tytułem ,,Książka sposób na nudę” będą odbywały się cyklicznie. Ich celem jest propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do korzystania z bibliotek. W trakcie zajęć zapoznaliśmy się z zaprzyjaźnioną biblioteką w Tarnówku, gdzie dowiedzieliśmy się czym różni się biblioteka od księgarni, na czym polega praca bibliotekarza i jak zostać czytelnikiem biblioteki. Na koniec zagraliśmy w niesamowicie angażującą i zabawną grę ,,Pędzące żółwie”. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie i rozgrywki!!!


 

Pin It

kolejna warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejtnoci i kompetencji spoecznych 2 20180218 1261726728W dniach od 25-29 stycznia 2018 roku odbyły się drugie„Warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych” prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego. W warsztatach uczestniczyło pięć osób.

Celem zajęć było rozwijanie u uczestników projektu kompetencji kluczowych, potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i integracji społecznej. Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień: komunikacja interpersonalna, samoocena; instrumenty i segmenty rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, a także kreowanie własnego wizerunku, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, współpraca w zespole, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę o sposobach wyrażania własnych opinii, przekonań oraz emocji, wiedzę na temat stresu, mechanizmów i źródeł jego powstawania oraz różnorodnych strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Zdobyli wiedzę jak zastosować zasady racjonalnego gospodarowania czasem nie tylko w pracy, ale także poza nią, nabywali umiejętności wyznaczania realistycznych i osiągalnych celów, określania priorytetów i wyboru odpowiedniej dla siebie metody pracy, spośród wielu sprawdzonych i zaprezentowanych na zajęciach.

Pin It

Bo w życiu trzeba mieć pasję i zainteresowania - Takim pięknym zdaniem przywitał Nas pan Piotr-fotograf z Głogowa, podczas wtorkowego spotkania w ramach treningu umiejętności społecznych w Centrum Dzwoni. Streścić to spotkanie jednym słowem - nie da się! Było wspaniałe, pan Piotr zarażał Nas pasją robienia zdjęć i wykonywania prac w drewnie, zachęcał do pokonywania w życiu przeszkód, motywował do wychodzenia z domu i poszukiwania własnych zainteresowań. 

Panie Piotrze dziękujemy za wizytę i czekamy na pierwsze wspólne warsztaty stolarskie:)

Pin It

KONTAKT

ZADZWOŃ
76 836 57 34
NASZ ADRES
Głogów, ul .Norwida 3
NAPISZ
centrumdzwoni.glogow@gmail.com