Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Wsparcie trenera pracy

TRENERPRACY

Celem wsparcia trenera pracy jest pomoc osobie z niepełnosprawnością intelektualną w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przy uwzględnieniu jej potrzeb i możliwości. Trener pracy współpracuję z zespołem specjalistów takimi jak: doradca zawodowy, psycholog , asystent osoby niepełnosprawnej i pośrednik pracy.

 

 Podstawowe zadania trenera pracy:

 1. Wsparcie uczestnika projektu podczas trzydniowych warsztatów umiejętności praktycznych, 1-miesięcznych praktyk, stażu, zatrudnienia.
 2. Wsparcie podczas treningu poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej
 3. Wsparcie w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami
 4. Analiza stanowiska pracy
 5. Zatrudnienie na konkretnym stanowisku pracy
 6. Stałe monitorowanie przebiegu pracy
 7. Współpraca z rodziną i otoczeniem osoby z niepełnosprawnością

Długość wsparcia trenera zależy od indywidualnych  potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

W ramach aktywizacji zawodowej projektu Centrum DZWONI organizujemy trzydniowe warsztaty umiejętności praktycznych tzw. próbki pracy. Próbki pracy  polegają na wykonaniu przez uczestnika projektu,  zadania lub czynności zawodowej, którą na co dzień wykonuje się na danym stanowisku pracy. Warsztaty praktyczne służą weryfikacji umiejętności i diagnozie preferencji i predyspozycji zawodowych osoby w praktyce.  Założeniem jest realizacja  warsztatów na 3 różnych stanowiskach pracy dla każdej osoby przy pełnym wsparciu trenera pracy. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać różne miejsca i stanowiska pracy aby po warsztatach dokonać bardziej świadomego wyboru przyszłego zajęcia lub stanowiska pracy. Po warsztatach trzydniowych, uczestnik projektu Centrum DZWONI może być skierowany na 1-miesięczną lub staż.

Praktyki prowadzone są dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przedsiębiorstwie na otwartym rynku pracy na indywidualnie dobranym stanowisku pracy przy wsparciu trenera pracy. Zajęcia praktyczne w trybie ciągłym trwają 1 miesiąc po 7 godzin dziennie. Za udział w praktykach uczestnik otrzymuje wynagrodzenie pieniężne. Trener pracy wspiera osobę z niepełnosprawnością podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z organizacją praktyk, a także podczas odbywania zajęć praktycznych przez cały okres ich trwania.

Staż zawodowy trwa sześć miesięcy, podczas których uczestnik projektu otrzymuje stypendium – wynagrodzenie pieniężne. W trakcie stażu uczestnikowi towarzyszy trener pracy- w pierwszym etapie ok.1,5 miesiąca, w kolejnych miesiącach wsparcie trenera udzielane jest w zależności od potrzeb uczestnika. Celem staży zawodowych jest nabywanie nowych umiejętności i doskonalenie jakości i szybkości czynności zawodowych wykonywanych na danym stanowisku pracy. Staż daje również pracodawcy dodatkowy czas na poznanie możliwości pracownika z niepełnosprawnością intelektualną i nawiązanie z nim bliższych relacji. W wielu przypadkach odbycie stażu przez uczestnika u danego pracodawcy prowadziło do zatrudnienia najpierw na okres próbny, a później na stałe.

Zatrudnienie wspomagane jest uwieńczeniem procesu aktywizacji zawodowej. Trener pracy monitoruje przebieg zatrudnienia, wspiera osobę przy czynnościach zawodowych, załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem, w przystosowaniu się osoby do zmienionych lub rozszerzonych czynności w przedsiębiorstwie, sprawdza jakość pracy. Wspiera osobę zatrudnioną w przystosowaniu się do miejsca pracy, nawiązaniu pozytywnych relacji ze współpracownikami i pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas zatrudnienia. Wsparcie trenera ma charakter stałego monitoringu, którego celem jest utrzymanie standardu pracy wykonywanej przez osoby niepełnosprawne i przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia.