Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

warsztaty grupoweW projekcie zaplanowano przeprowadzenie 7 warsztatów grupowych po 5 dni z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. Warsztaty będą odbywać się w grupach 5 osobowych, prowadzonych przez  specjalistów. Celem warsztatów jest nabywanie kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Treści zostaną przedstawione za pomocą krótkich pogadanek lub omówione za pomocą wcześniej przygotowanych plakatów, filmów i innych pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem trudności osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Warsztaty będą dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Komunikacja interpersonalna.
 2. Samoocena.
 3. Instrumenty i segmenty rynku pracy.
 4. Szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia.
 5. Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 6. Kreowanie własnego wizerunku.
 7. Autoprezentacja.
 8. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 10. Współpraca w zespole,
 11. Asertywność.
 12. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

W trakcie warsztatów zapewniamy uczestnikom: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering, ubezpieczenie NNW.

Pin It