Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Poradnictwo psychologiczneW ramach wsparcia psychospołecznego organizujemy spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem ukierunkowane na wzmacnianie poczucia własnej wartości i podmiotowości, wzmacnianie indywidualnych zasobów radzenia sobie z nowymi sytuacjami życiowymi, treningi kompetencji emocjonalno-społecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, nauka asertywności, budowania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, szeroko pojętą aktywizację,  rozwój intelektualny. Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w przezwyciężeniu trudności związanych z rozpoczynaniem pracy zawodowej, usamodzielnianiem się, podejmowaniem ważnych decyzji, czy radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi w życiu osobistym i zawodowym.

Pin It