Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

ASYTENTOSOBW ramach wsparcia psychospołecznego organizujemy spotkania indywidualne i grupowe z asystentem osoby niepełnosprawnej. Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) jest wzbogacenie repertuaru zachowań społecznych oraz przezwyciężenie indywidualnych barier w integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną- uczestników projektu.

AON zachęca do aktywności osoby z niepełnosprawnością i ich najbliższe otoczenie, podejmuje działania mające włączyć je w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Metody i sposób prowadzenia zajęć z asystentem są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na specyficzne potrzeby w zakresie uczenia się tych osób zajęcia odbywają się na terenie Centrum Dzwoni i poza sala treningową tj. w środowisku naturalnym w formie wyjść, wyjazdów do miejsc, gdzie treści przekazywane w ramach treningu będą lepiej przyswajane i utrwalanie. Celem tych działań jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwości pełnego lub częściowego włączenia się do normalnego życia, dostępu do wszystkich instytucji i usług, z których korzystają pełnosprawni.

Pin It