Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

KROKI

Indywidualne poradnictwo zawodowe w projekcie realizowane jest w formie trzech głównych  zadań.

Pierwsze zadanie polega na wstępnym zbadaniu potrzeb przyszłych uczestników projektu na etapie rekrutacji. Jej celem jest wskazanie zindywidualizowanych form wsparcia, zbadanie motywacji do podjęcia aktywizacji zawodowej oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

 

Drugie zadanie polega na opracowaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu. To zadanie realizowane jest poprzez 3 etapy:

 • Etap1 to wywiad doradczy z uczestnikiem, jego rodziną, opiekunami, ewentualnie z pracownikami socjalnymi, terapeutami itp. Jego celem jest rozpoznanie sytuacji środowiskowej, zawodowej i społecznej uczestnika projektu.
 • Etap 2 to diagnoza doradcza. Polega ona na zbadaniu predyspozycji, umiejętności i zainteresowań zawodowych oraz poziomu kompetencji społecznych wymaganych z punktu widzenia rynku pracy, potrzeb szkoleniowych i możliwości zatrudnienia. Ten etap jest rozszerzony o 24 godzinne warsztaty praktyczne na trzech stanowiskach pracy tzw. „próbki pracy”. Za organizację próbek pracy odpowiedzialny jest trener pracy, który wyszukuje odpowiedniego pracodawcę i dopełnia wszelkich formalności tj. dokonuje analizy stanowiska i ustala zakres czynności zawodowych. Próbki pracy są formą sprawdzenia i weryfikacji  rzeczywistych umiejętności osoby z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce na różnych stanowiskach pracy na otwartym rynku. Sporządzona opinia trenera pracy jest uzupełnieniem wiedzy dla doradcy zawodowego o każdym uczestniku projektu.
 • Etap 3 to opracowanie IPD ( Indywidualnego Planu Działania). Zawiera on podsumowanie zebranych informacji o uczestniku projektu, bilans mocnych i słabych stron, ograniczenia
  i bariery. IPD zawiera cel zawodowy  i społeczny oraz formy wsparcia w problematycznych obszarach.

Trzecie zadanie to indywidualne i grupowe wsparcie doradcze realizowane przez cały okres projektu. Jego celem jest utrzymanie motywacji uczestnika na poziomie pozwalającym aktywnie uczestniczyć w kreowaniu ścieżki zawodowej, eliminacja pojawiających się zagrożeń oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji zawodowych.

Pin It