Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
 • Rekrutacja
 • O PROJEKCIE
 • WYKONAWCY PROJEKTU
 • OFERTA

ksika sposob na nud spotkanie w bibliotece 1 20180227 1680153095W miesiącu lutym rozpoczęliśmy cykl spotkań w bibliotece. Spotkania pod tytułem ,,Książka sposób na nudę” będą odbywały się cyklicznie. Ich celem jest propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do korzystania z bibliotek. W trakcie zajęć zapoznaliśmy się z zaprzyjaźnioną biblioteką w Tarnówku, gdzie dowiedzieliśmy się czym różni się biblioteka od księgarni, na czym polega praca bibliotekarza i jak zostać czytelnikiem biblioteki. Na koniec zagraliśmy w niesamowicie angażującą i zabawną grę ,,Pędzące żółwie”. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie i rozgrywki!!!


 

kolejna warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejtnoci i kompetencji spoecznych 2 20180218 1261726728W dniach od 25-29 stycznia 2018 roku odbyły się drugie„Warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych” prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego. W warsztatach uczestniczyło pięć osób.

Celem zajęć było rozwijanie u uczestników projektu kompetencji kluczowych, potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i integracji społecznej. Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień: komunikacja interpersonalna, samoocena; instrumenty i segmenty rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, a także kreowanie własnego wizerunku, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, współpraca w zespole, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę o sposobach wyrażania własnych opinii, przekonań oraz emocji, wiedzę na temat stresu, mechanizmów i źródeł jego powstawania oraz różnorodnych strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Zdobyli wiedzę jak zastosować zasady racjonalnego gospodarowania czasem nie tylko w pracy, ale także poza nią, nabywali umiejętności wyznaczania realistycznych i osiągalnych celów, określania priorytetów i wyboru odpowiedniej dla siebie metody pracy, spośród wielu sprawdzonych i zaprezentowanych na zajęciach.

Bo w życiu trzeba mieć pasję i zainteresowania - Takim pięknym zdaniem przywitał Nas pan Piotr-fotograf z Głogowa, podczas wtorkowego spotkania w ramach treningu umiejętności społecznych w Centrum Dzwoni. Streścić to spotkanie jednym słowem - nie da się! Było wspaniałe, pan Piotr zarażał Nas pasją robienia zdjęć i wykonywania prac w drewnie, zachęcał do pokonywania w życiu przeszkód, motywował do wychodzenia z domu i poszukiwania własnych zainteresowań. 

Panie Piotrze dziękujemy za wizytę i czekamy na pierwsze wspólne warsztaty stolarskie:)

W styczniu rozpoczął się pierwszy w projekcie staż na stanowisku pomocnik magazyniera. Mamy nadzieję, że dzięki tej pracy nasz stażysta rozwinie swoje umiejętności zawodowe, które w przyszłości umożliwią mu zdobycie zatrudnienia na tym stanowisku.

KONTAKT

ZADZWOŃ
76 836 57 34
NASZ ADRES
Głogów, ul .Norwida 3
NAPISZ
centrumdzwoni.glogow@gmail.com